Paretoprincipen för ett effektivare inköp

Paretoprincipen, även kallad 80/20-regeln, kan appliceras på allt möjligt. Den säger att 20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan.
Denna pricip härstammar från italienske Vilfredo Paretos elitteori, där makten ofta är ojämnt fördelad. Genom den observerade han att 20 procent av den italienska befolkningen ägde 80 procent av egendomen. Denna princip kan även appliceras på inköp.

Många organisationer har tusentals leverantörer, och att bara få överblick av sina inköpskostnader kan kännas hopplöst.

I vår öppna demomiljö finns 3 600 leverantörer (per december 2017) 20% av 3 600 blir 720 leverantörer. Räknar vi ihop topp 720 leverantörer står dem för över 95% av spenden, vilket påvisar  att 80/20 regeln är applicerbar.

För att täcka 80% av spenden behöver de ”bara” få koll på sina 130 största leverantörer.

Paretoanalys i PRO(a)ACT

Vi hjälpte en kund att få upp inköp på ledningens agenda. De var i början av en förändringsresa och med hjälp av dessa insikter kunde de påvisa att om de fick resurser för att få koll på sina 50 största leverantörerna skulle de täcka över 80% av kostnaderna.

Även i kategoriarbetet med sakägarna kan man gemensamt diskutera en handlingsplan att adressera sina nyckelleverantörer. Paretoprincipen är ett sätt att vara mer produktiv och fokusera på relevanta uppgifter.

Vi som har skrivit blogginlägget har tagit fram en molntjänst för intelligent spendanalys, PRO(a)ACT. Med kreditupplysnings- och marknadsinformation om alla företag i Sverige automatiserar vi kategorisering av era kostnader och förädlar datan för att ge er tid att analysera istället för att administrera.
Ni kan prova på tjänsten gratis redan idag genom att besöka vår hemsida och klicka på "Testa gratis!".