Varför det är viktigt att ha koll på sina kostnader

Vi älskar att visualisera data och göra den lättbegriplig. Därför gillar vi Du Pont-modellen, som är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet.

Modellen visar hur effektivt ett företag använder sina resurser i förhållande till omsättningen. Detta ger en bild över vad företaget behöver göra för att öka sin lönsamhet, där det antingen innebär att höja sin vinstmarginal och/eller omsättningshastigheten på kapitalet.

Med andra ord är det ett kraftfullt sätt att se och förstå sambandet mellan hur olika aktiviteter påverkar företagets lönsamhet.

I exemplet nedan uppgår de externa kostnaderna till 30 miljarder och motsvarar 80% av de totala kostnaderna. 
Andelen externa kostnader i förhållande till den totala kostnadsmassan skiljer sig mellan olika branscher och industrier, men för att vara konkurrenskraftig måste alla ha koll på sina kostnader.

Lyckas organisationen sänka sina externa kostnader med -2% så sänks de totala kostnaderna, som i sin tur ger högre vinst och vinstmarginal. Denna hävstångseffekt ger hela +24% förbättring av räntabilitet!Vi som har skrivit blogginlägget har tagit fram en molntjänst för intelligent spendanalys, PRO(a)ACT. Med kreditupplysnings- och marknadsinformation om alla företag i Sverige automatiserar vi kategorisering av era kostnader och förädlar datan för att ge er tid att analysera istället för att administrera.
Ni kan prova på tjänsten gratis redan idag genom att besöka vår hemsida och klicka på "Testa gratis!".