Hur kan vi stötta er som jobbar med offentlig upphandling?


Vi har fått många förfrågningar från er som följer LOU/LUF. Vilket är jättekul då vi känner att vi kan stötta er! Vi har tagit fram några rapporter vi vill lyfta fram i detta blogginlägg.


Mäta avtalstrohet
Dataintegrationer är vår kärnkompetens och genom att koppla ihop er avtalsdata kan ni börja mäta avtalstrohet eller leverantörstrohet baserat på hur granulär data ni har. Vissa av er sitter med en Excelfil medan andra använder avtalslösningar från e-Avrop, MultiNet, Tendsign - oavsett hur ni gör idag kan vi stötta er med att förenkla er vardag.


Vi har färdiga rapporter för avtalstrohet som sparar tid för er. Ni kan se det fördelat per inköpskategori för att identifiera var det finns behov att få fler avtal på plats.
En annan värdefull insikt är att kunna se det fördelat på sin organisation där man kan borra sig ned till kostnadsställe. Att identifiera läckage och se vem som gjort "fel" är ett bra exempel på hur man omvandlar insikter till förbättringsaktiviteter.

Upphandlingsgräns
Man brukar säga att "många bäckar små gör en stor å" och genom att vi aggregerar upp kostnaderna och sätter det i relation till tröskelvärdet kan ni se när ni närmar er gränsen för direktupphandling.

I exemplet nedan har kategorin kontorsmaterial valts och filter satts på icke-avtalade leverantörer.
Vi har identifierat en icke-avtalad leverantör vars inköpsvolym överstiger upphandlingsgränsen och även att det finns läckage sett till befintliga ramavtal.

Läs mer om Tröskelvärden på Upphandlingsmyndigheten.


Identifiera riskleverantörer
Trenden är att det inte räcker att bara titta på sin egen interna data. Vi förädlar er leverantörsinformation med kredit- och marknadsdata, svensk Handels varningslista för att hitta bluffakturor som exempel.
I upphandlingsprocessen görs en kreditbedömning. Men hur många av er mäktar med att hålla koll på era leverantörer under hela avtalsperioden?

Nedan ser ni en leverantör som gått från en stabil kreditvärdighet till en riskleverantörer på mindre än ett år.


Många kommuner gör många entreprenadupphandlingar och där är det extra viktigt att hålla koll på kreditvärdigheten och vitesbestämmelser enligt AB/ABK. Även viktigt att säkerställa att ni har "rumsrena" leverantörer, att de betalar F-skatt och arbetsgivarmoms.


Upphandlingskandidater

Ett kul exempel där vi förädlar er data och omvandlar den till insikter är vår rapport som vi kallar upphandlingskandidater. Den visar i x-axeln spend av omsättning. Dvs. hur beroende är leverantören utav er ("purchasing power").
Y-axeln visar leverantörens vinstmarginal och varje prick representerar en leverantör och där storleken är relaterad till inköpsvolymen.
Sedan visar de streckade linjerna medelvärden baserad på de filterval som satts. Om en leverantör ligger i övre högerhörn så mår leverantören lite för bra och där ni har mycket att säga till om. Kanske det är dags för en omförhandling?


Denna rapport visar leverantörerna för en specifik stadsdelsnämnd. Denna artikel från Expressen (från 2016) där vi kunde identifiera leverantören Ani Care AB - som ni ser är de inte ensamma...

Även nyligen (November 2018) publicerade Aftonbladet denna artikel:

Om man hade jobbat mer proaktivt skulle kanske denna prekära situation ha kunnat undvikas?